Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2010

Δημιουργία και ανάπτυξη θερμοκοιτίδας κοινωνικών επιχειρήσεων

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ημερίδα που διοργάνωσε ο Δήμος Αγρινίου την Τετάρτη στο Παπαστράτειο Μέγαρο Αγρινίου με θέμα «Δημιουργία & Ανάπτυξη Θερμοκοιτίδας Κοινωνικών Επιχειρήσεων στο Αγρίνιο». Η ημερίδα εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό έργο URBAN N.O.S.E. «ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος URBACT II.
Το έργο URBAN Nose έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός δικτύου αστικών κοινωνικών επιχειρήσεων που υποστηρίζει το ξεκίνημα των νέων πρωτοβουλιών των κοινωνικών επιχειρήσεων προσφέροντας συμβουλευτικές υπηρεσίες, εκπαιδευτικές δραστηριότητες και τεχνογνωσία, μέσω της δημιουργίας μιας Θερμοκοιτίδας κοινωνικών επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτά, ο Δήμος Αγρινίου δημιουργεί τις βάσεις για την ίδρυση και λειτουργία της Θερμοκοιτίδας Κοινωνικών Επιχειρήσεων / Επιστημονικού Πάρκου στο Αγρίνιο που θα φιλοξενήσει επιχειρήσεις με αντικείμενο το περιβάλλον, την υγεία, το βιώσιμο τουρισμό, τη βιώσιμη γεωργία, την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, κλπ.
Μέσα από την ημερίδα ο Δήμος Αγρινίου κατάφερε να προβάλει το Ευρωπαϊκό Προγράμμα URBACT II- Urban Nose (Δίκτυο Κοινωνικών Επιχειρήσεων) και την Κοινωνική Οικονομία, να επιτύχει ενημέρωση των πολιτών του Δήμου Αγρινίου και των φορέων της πόλης και τέλος να προκαλέσει ευρεία διαβούλευση για το Τοπικό Σχέδιο Δράσης ίδρυσης Θερμοκοιτίδας Κοινωνικών Επιχειρήσεων – Επιστημονικού Πάρκου στο Αγρίνιο.
Την έναρξη των εργασιών της ημερίδας κήρυξε ο δήμαρχος Αγρινίου, κ. Παύλος Π. Μοσχολιός. Ο κ. Μοσχολιός αρχικά καλωσόρισε και ευχαρίστησε για την παρουσία όλους τους φορείς της πόλης που έδωσαν το παρόν στην ημερίδα. Στη συνέχεια ο Δήμαρχος εξήρε την προσπάθεια που πραγματοποιείται μέσω του προγράμματος Urban Nose γιατί μέσω αυτού ενισχύεται η εξωστρέφεια του Δήμου και η συνεργασία του με άλλους ευρωπαϊκούς Δήμους. Μέσω αυτού του έργου αυξήθηκε η εμπειρία και η γνώση όλων των συμβαλλόμενων φορέων και ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία για την ανάπτυξη στρατηγικών συμμαχιών οι οποίες στο μέλλον θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη της πόλης.
Η ένταξη του Δήμου στο πρόγραμμα Urban Nose καθιστά δυνατή την υποστήριξη και δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων και δη ενός Επιστημονικού Πάρκου Κοινωνικών & Καινοτόμων Επιχειρήσεων κυρίως μέσα από τη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας που διαθέτει ήδη μία κρίσιμη μάζα ερευνητών και επιστημόνων.
«Η επιλογή μας για τη δημιουργία Θερμοκοιτίδας Κοινωνικών Επιχειρήσεων στο Δήμο Αγρινίου δεν είναι ούτε τυχαία, ούτε αποσπασματική», είπε ο δήμαρχος. «Εντάσσεται στη συνολική πολιτική που αναπτύσσουμε ως Δήμος Αγρινίου για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της κοινωνικής οικονομίας αλλά και την προώθηση των κοινωνικών υποδομών».
Η θερμοκοιτίδα θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας στις οποίες μπορεί να απορροφηθεί ένας μεγάλος αριθμός αποφοίτων από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας. Ο κ. Μοσχολιός τόνισε ότι η ενίσχυση των κοινωνικών επιχειρήσεων είναι πιο επίκαιρη από ποτέ λόγω της παρούσας οικονομικής κρίσης. Η παροχή υπηρεσιών ευρύτερης κοινωνικής αποδοχής δεν έχουν σαν άμεσο στόχο το κέρδος αλλά την παροχή υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση της ευρύτερης κοινωνίας.
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Δ. Γιάγκας από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής του Δήμου Αγρινίου. Ο κ. Γιάγκας έκανε μία λεπτομερή αναφορά στα Ευρωπαϊκά προγράμματα αστικής ανάπτυξης και στα σημεία που έχει ωφεληθεί ο Δήμος και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο έργο Urban Nose, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την προώθηση των κοινωνικών επιχειρήσεων, παρουσιάζοντας τα έως τώρα επιτεύγματα και τους τελικούς στόχους.
Ακολούθησε ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας, κ. Δ. Βαγενάς ο οποίος εστίασε στις Προοπτικές Δημιουργίας και Ανάπτυξης Spin- off Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας και την αναγκαιότητα για τη δημιουργία θερμοκοιτίδας /Επιστημονικού Πάρκου.
Το πρώτο μέρος της ημερίδας έκλεισε με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, κ. Π. Τσιχριτζή ο οποίος παρουσίασε προτάσεις για ένα Ευνοϊκό Περιβάλλον Δημιουργίας και Βιωσιμότητας των Επιχειρήσεων στην περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας. Πρότεινε να υιοθετηθούν συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενίσχυση των ΜΜΕ ώστε να εξελιχθούν και να γίνουν πιο ανταγωνιστικές.
Το δεύτερο μέρος της ημερίδας άνοιξε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών (ΕΠΠ), Καθ. Π. Γρουμπός ο οποίος παρουσίασε το ΕΠΠ και τις δραστηριότητές του. Αναφέρθηκε στην ανοδική πορεία του Πάρκου κατά την τελευταία εξαετία και στο μεγάλο αριθμό ερευνητών και επιστημόνων που έχουν βρει στέγη για τις δραστηριότητές τους στο ΕΠΠ. Τέλος, έδωσε έμφαση στο γεγονός ότι σε αυτή τη δύσκολη περίοδο πρέπει να δοθούν κίνητρα στους ερευνητές να παραμείνουν στον τόπο τους παρέχοντάς τους όλες εκείνες τις υπηρεσίες που μπορεί να τους προσφέρει μία θερμοκοιτίδα/Επιστημονικό Πάρκο.
Στη συνέχεια ακολούθησε ο κ. Μ. Χείρας από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ο οποίος αναφέρθηκε στην Προώθηση της Αστικής Ανάπτυξης μέσω του ΕΣΠΑ αλλά και άλλες Ευρωπαϊκές Προσεγγίσεις σχετικά με την Αστική Ανάπτυξη. Παρουσίασε χρηματοδοτικούς μηχανισμούς που υποστηρίζουν τις αστικές περιοχές (JESSICA, κλπ.) αλλά και καλές πρακτικές από ευρωπαϊκές πόλεις που υιοθέτησαν αυτές τις στρατηγικές και αναπτύχθηκαν ραγδαία.
Την ημερίδα έκλεισε ο αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας Ε. Παπαδάκης ο οποίος παρουσίασε το Τοπικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημιουργία & Ανάπτυξη Θερμοκοιτίδας Κοινωνικών Επιχειρήσεων & Επιστημονικού Πάρκου στο Αγρίνιο. Αναφέρθηκε στα πολλαπλά οφέλη που θα αποκομίσει ο Δ. Αγρινίου από τη δημιουργία της θερμοκοιτίδας, παρουσίασε προτάσεις για τον πιθανό χώρο που θα μπορούσε να εγκατασταθεί η θερμοκοιτίδα, το μετοχικό της σχήμα αλλά και τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που θα την καταστήσουν βιώσιμη. Το Σχέδιο Δράσης θα αναρτηθεί στην ιστοδελίδα του Δήμου προς γενικότερη διαβούλευση.
Μετά το τέλος των παρουσιάσεων ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση μεταξύ ομιλητών και κοινού σχετικά με τους φορείς που μπορούν να παρέχουν χρηματοδότηση για τη δημιουργία θερμοκοιτίδας, ποια θα ήταν η καλύτερη δυνατή νομική μορφή της, περί της συσχέτισης του έργου με το ΕΣΠΑ, αλλά για τα οφέλη που θα μπορούσαν να αποκομίσουν οι φοιτητές - ερευνητές από τη δημιουργία μιας θερμοκοιτίδας κοινωνικών και καινοτόμων επιχειρήσεων στο Αγρίνιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου